Здравствена нега у гинекологији и акушерству са гинекологијом


Основни подаци


Наставник: Вида Б. Живановић, Дарко Р. Вукојичић

Консултације:  Вида Б. Живановић: четвртак од 11:30-13:00

Aсистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења