Технологија мултимедија


Основни подаци


Наставник: др Миодраг Милићевић

Консултације: понедељак 13:00-14:00

Асистент/Сарадник: Милош Мијић

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења


Тема 1: Увод

Тема 3: Основни софтверски алати

Тема 4: Креирање инстант мултимедија

Тема 5: Градивни блокови мултимедија 1

Тема 6: Градивни блокови мултимедија 2

Тема 7: Звук

Тема 8: Слика

Тема 9: Анимација

Тема 10: Видео

Тема 11: XML формат за размену података

Тема 12: Алати за WWW

Тема 14: Планирање и одређивање цене