Сензорна анализа хране


Основни подаци


Наставник: Љубица У. Мијић

Консултације: понедељак од 12:00-13:00

Асистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 6


Материјали за наставу и обавештења