Ревизија и контрола пословања


Основни подаци


Наставник: Зоран О. Јокић

Консултације: четвртак од 11:00-12:00

Асистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења