Ресторатерство


Основни подаци


Наставник: Мирољуб Д. Ђенадић

Консултације: уторак од 12:00-13:00

Асистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 6


Материјали за наставу и обавештења