Основи пословног права


Основни подаци


Наставник: др Слободан Ненадовић

Консултације:  петак 12:30-13:00h

Асистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 5


Материјали за наставу и обавештења


Наставне теме (др Слободан Ненадовић):
 1. недеља (Појам права)
 2. недеља (Појам и обележје правног лица)
 3. недеља (Облигационо право)
 4. недеља (Престанак облигационих односа)
 5. недеља (Ортачко друштво)
 6. недеља (Ликвидација и стечај привредних друштава)
 7. недеља (Организатор тржишта – берза)
 8. недеља (Уговор о продаји)
 9. недеља (Банкарски послови)
 10. недеља (Банкарска гаранција)
 11. недеља (Хартије од вредности)
 12. недеља (Права интелектуалне својине)

Упутство о наставним обавезама и полагању испита !!!