Пословни план


Основни подаци


Наставник: др Јелена Јевтић

Консултације: четвртак 13:00-15:00

Асистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења