Пословне финансије


Основни подаци


Наставник: др Зоран Јокић

Консултације:

Асистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења