Основи рачуноводства


Основни подаци


Наставник: др Јелена Јевтић

Консултације: четвртак 13:00-15:00

Асистент/Сарадник:

Број ЕСПБ: 6


Материјали за наставу и обавештења