Основи хемијске технологије


Основни подаци


Наставник: Лепосава М. Филиповић-Петровић

Консултације: уторак од 10:00-11:00

Асистент/Сарадник:

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења