Општа и неорганска хемија


Основни подаци


Наставник: Мирјана Д. Антонијевић-Николић

Консултације: уторак од 11:00-12:00

Асистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 8


Материјали за наставу и обавештења