Методика наставе информатике


Основни подаци


Наставник: Миодраг Милићевић

Консултације:  среда од 14:00-15:00

Асистент/Сарадник:

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења