Менаџмент


Основни подаци


Наставник: Никола Ђ. Јанчев

Консултације: уторак од 13:00-14:00

Асистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења