Менаџмент у здравству


Основни подаци


Наставник: Зоран В. Јовановић

Консултације:  петак од 16:00 – 17:00

Aсистент/Сарадник:

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења