Медицинска етика и комуникација


Основни подаци


Наставник: Зоран В. Јовановић

Консултације: петак од 16:00 – 17:00

Aсистент/Сарадник:

Број ЕСПБ: 5


Материјали за наставу и обавештења