Математички софтвер


Основни подаци


Наставник: др Петар Павловић

Консултације: понедељак 12:45-13:45

Асистент/Сарадник: Мирјана Дмитровић

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења