Математички софтвер


Основни подаци


Наставник: др Петар Павловић

Консултације: уторак 9:00-11:00

Асистент/Сарадник: Катарина Ћалић

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења


1. Математички софтвер – појам, класификација, примена
2. Увод у MatLab
3. Основе MatLab програмирања
4. Селекције у MatLabu
5. Петље у MatLabu
6. MatLab програми
7. Графици у MatLabu
8. Решавање система линеарних једначина
9. Статистика, претраживање и сортирање
10. Напредна математика
11. GeoGebra
12. WolframAlpha

 


Материјали за вежбе

1. Вежбе – 1. део

2. Вежбе – 2. део