Јавне финансије


Основни подаци


Наставник: др Зоран Јокић

Консултације:  среда 8:00-10:00

Асистент/Сарадник: др Јелена Јевтић

Број ЕСПБ: 8


Материјали за наставу и обавештења


НАСТАВНЕ ТЕМЕ:

ТЕМА 1: ДРЖАВА

ТЕМА 2: ЈАВНА ДОБРА

ТЕМА 3: ЕКСТЕРНИ ЕФЕКТИ

ТЕМА 4: ОБРАЗОВАЊЕ

ТЕМА 5: ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

ТЕМА 6: ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ

ТЕМА 7: ПРЕРАСПОДЕЛА ДОХОТКА

ТЕМА 8: ОПОРЕЗИВАЊЕ И РАСПОДЕЛА ДОХОТКА

ТЕМА 9: ОПОРЕЗИВАЊЕ И ЕФИКАСНОСТ

ТЕМА 10: ЕФИКАСНО И ПРАВИЧНО ОПОРЕЗИВАЊЕ