Информациони системи


Основни подаци


Наставник: Благодар Р. Ловчевић

Консултације:  петак од 10:00-11:00

Асистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења