Гастрономски менаџмент


Основни подаци


Наставник: Никола Ђ. Јанчев

Консултације:  уторак од 13:00-14:00

Асистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 4


Материјали за наставу и обавештења