Гастроенологија


Основни подаци


Наставник: Гордана Д. Јовановић

Консултације:  уторак од 10:00-11:00

Асистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 5


Материјали за наставу и обавештења