Физика


Основни подаци


Наставник: Лука В. Ненадовић

Консултације: понедељак 12:00-13:00

Асистент/Сарадник: Предраг Кузмановић

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења


Материјал за лабораторијске вежбе