Електронско пословање


Основни подаци


Наставник: др Миодраг Милићевић

Консултације:  

Асистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења


Материјал за предавања