Безбедност и заштита података


Основни подаци


Наставник: Владимир З. Станојевић

Консултације: уторак 17:00-18:00

Асистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења