Архитектура рачунара и оперативни системи


Основни подаци


Наставник: Бранко С. Маркоски

Консултације:  понедељак од 11:00-12:00

Асистент/Сарадник:

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења

1. Pojam virtuelizacije

2. Linux komande (1. deo)

3. Linux komande (pregled)

4. Vežba br. 2.

5. Linux komande (2. deo)

6. Vežba br. 3

7. Vežba br. 3A

8. Zamenski znaci (primeri)

9. Linux komande (3. deo)

10. Vežba br. 4

11. Linux komande (4. deo)

12. Vežba br. 5

13. Linux komande (5. deo)

14. Vežba br. 6

15. Linux komande (6.deo)

16. Vežba br. 7

17. Programski jezici, Android OS

18. Memorije računara

Teme za seminarske radove

Uputstvo za pisanje seminarskog rada