Rезултати писменог испита из Псловне етике и комункације и Економије

Rезултати писменог испита из Псловне етике и комункације и Економије налазе се у фајлу у прилогу обавештења.

Резултати