Првих 60 година

 

Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије, бивша Висока медицинска и пословно-технолошка школа, данас 28. јуна обележава 60 година од оснивања.

Oве године нажалост нисмо у могућности да прославимо овај значајан јубилеј. Поносни смо на Нашу дугу традицију и уписану 60. генерацију студената на основним струковним студијама.

Школа је кроз своју историју прошла кроз низ развојних фаза а најинтензивнији раст бележи у последњих 10 година. Школа је модернизована отварањем нових смерова, осавремењавањем наставних планова и интензивним улагањем у образовање кадрова.

Висока школа, која 60 година постоји у Шапцу, и у систему државног школства слови за једну од бољих, ишколовала је пуно студената. Запослени професори, асистенти и сарадници, поред реализације наставе, баве се истраживачким и научно-стручним радом. Као резултат тог рада сваке године публикује се више десетина радова у домаћим и страним часописима и скуповима, што Школи обезбеђује угледно место међу сродним високим школама, а ауторима унапређује научно-стручне компетенције.

Наша Школа постојећим студијским програмима није заокружила свој развој. Школа је акредитовала нов студијски програм Прехрамбена технологија и већ ове године уписује будуће струковне инжењере технологије. Наш циљ је да студент из Школе уз диплому понесе и знање, практичне вештине, смисао за рад, компетенције и спремност на стално усавршавање. Праву меру успеха представља афирмација свршених студената у привреди примењеног знања. Једино кроз професионални успех наших студената, наша Школа стиче право да буде оцењена као успешна, државна висока струковна школа.