Е-mail пријава за пријемни испит

Пријава за полагање пријемног испита могућа је путем е-маил адресе vtssa@ptt.rs