Физиологије са основама анатомије – термини колоквијума

Tермини колоквијума из предмета Физиологије са основама анатомије:

Колоквијум 1 ће се одржати 10.06. у 11 часова у слусаоници 1, а колоквијум 2 ће се одржати 10.06. у 12 часова у слусаоници 1.