УПИС II И III ГОДИНЕ И ОБНОВA ГОДИНЕ ШКОЛСКЕ 2019/20 ГОДИНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ

УПИС II И III ГОДИНЕ И ОБНОВA ГОДИНЕ ШКОЛСКЕ 2019/20 ГОДИНЕ ТРАЈЕ ОД  23.09. ДО 04.10.2019. ГОДИНЕ

Упис школске године студент врши подношењем уредно попуњеног индекса, попуњених ШВ‐20 образаца и доказом о уплати школарине уколико је студент који се сам финансира.

Студент је обавезан да упише наредну школску годину у року утврђеном за упис, без обзира у ком је статусу (први пут уписује наредну годину студија, поново уписује исту годину студија, ако је одслушао наставу али није положио довољан број испита, односно из уписане године студија није остварио најмање 37 ЕСПБ бодова).

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ:

 1. Индекс
 2. Два пријавна листа ШВ 20 – у студентској служби
 3. Оверен упут за праксу на студијском програму Гастрономија и потврду о обављеној стручној пракси на студијском програму Здравствена нега и Фармација
 4. Образац за избор предмета и обрачун школарине за школску 2019/20 годину – узети у Студентској служби
 5. Уплата извршена према уговору о школарини
 • Самофинансирајући студенти плаћају школарину обрачунату према укупном броју ЕСПБ који уписују у школској 2019/20 години помножен са ценом бода на студијском програму. Укупан број ЕСПБ је збир ЕСПБ из текуће школске године + ЕСПБ неположених предмета из претходних година
 • Буџетски студенти плаћају школарину обрачунату према број ЕСПБ неположених предмета из претходе године помножених са ценом бода на студијском програму, према ценовнику школе
 • Студенти који обнављају годину плаћају школарину обрачунату према броју неположених ЕСПБ помножених са ценом бода на том студијском прогаму, према ценовнику школе

    Студент се обавезује да приликом уписа уплати школарину у висини утврђеној у Уговору о плаћању школарине на следећи начин:

 1. у једнократном износу приликом уписа у годину студија,
 2. у две једнаке рате
 3. у десет једнаких месечних рата, прва рата се плаћа приликом уписа а преостале 1. у месецу

Студентска служба