Промена сатнице полагања испита из Здравствене неге у хирургији са хирургијом I и II

Сатница полагања испита из Здравствене неге у хирургији са хирургијом I и II помера се за 11 часова истог дана.