Општа и неорганска хемија – резултати колокивујма

Резултати колоквиујма из предмета Општа и неорганска хемија налазе се у фајлу у прилогу овог обавештења.

Резултати колоквијума