Овера семестра и пријава испита за јунски рок

ОВЕРА ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2018/19 ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ 03.06.2019. ГОДИНЕ и траје до:

– 14.06.2019. год. за студенте на буџету

– 02.07.2019. за самофинансирајуће студенте

ЗА ОВЕРУ СЕМЕСТРА ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ:

  1. Индекс
  2. Семестрални лист
  3. За самофинансирајуће студенте уплаћена школарина у целости на жиро-рачун школе 840-929666-74   модел 97  позив на број 61-742321
  1. Оверен упут за стручну праксу

 Напомена: накнадна овера семестра за све студенте – 2.000,00 дин


ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ ЋЕ ТРАЈАТИ ОД 19.05.ДО 22.05.2019. ГОДИНЕ.

ИСПИТНИ РОК ЋЕ ТРАЈАТИ ОД 10.06. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ