ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА – Обавештење (измена)

ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ ЋЕ ТРАЈАТИ ОД  21.01. ДО 31.01.2019. ГОДИНЕ

 ЗА ОВЕРУ СЕМЕСТРА ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ:

  1. Индекс – студенту ће Школа оверити семестар ако су сви предметни наставници својим потписом у индексу потврдили да је уредно извршио програмом прописане обавезе
  2. Семестрални лист (купује се у школи)
  3. За самофинансирајуће студенте потребна је уплаћена доспела школарина према потписаном уговору
  4. Оверена стручна пракса за студијски програм Здравствена нега (I,II и III година)

 

Напомена: накнадна овера семестра за све студенте је 2.000,00 динара

Студентска служба