Маркетинг, Ревизија и контрола пословања, Пословнa економика, Банкарствo и Осигурање – резултати испита

Резултате испита из предмета  Маркетинг, Ревизија и контрола пословања, Пословнa економика, Банкарствo и Осигурање можете погледати у фајлу у прилогу овог обавештења.

Резултати