КОНКУРС ЗА РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА УПИС ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

КОНКУРС ЗА РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА УПИС ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЗА ШКОЛСКУ: 2019/20. ГОД.

Студент основних струковних студија који у току текуће школске године оствари 48 ЕСПБ бодова има право да се у наредној школској години финансира из буџета, ако се рангира у укупном броју студента чије се студије финансирају из буџета.

Рангирање студената обухвата студенте који се уписују на исту годину студија на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма.

Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у текућој школској години остваре 36 ЕСПБ бодова имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета.

Студент може бити финансиран из буџета само једном на истом степену студија.

Рангирање се врши, у оквиру места за финансирање из буџета, по основу успешности студирања студената који су полагањем испита остварили 48 ЕСПБ.

Рангирање студената се врши на основу следећих критеријума:

А)РОК У КОМЕ ЈЕ СТУДЕНТ ПОЛОЖИО СВЕ ИСПИТЕ

(максималан број поена по овом основу је 1000)

ЈУНСКО –ЈУЛСКИ ………………………………………. 1000 поена

СЕПТЕМБАРСКИ ………………………………………     900 поена

ОКТОБАР ……………………………………………………   700 поена

ОКТОБАР 2……………………………………..   600 поена

Б) ПРОСЕЧНА ОЦЕНА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ СТУДИЈА

(максималан број поена по овом основу је 1000, а минималан 600)

нпр. за просечну оцену 10,00 студент добија 1000 поена, за просечну оцену 9,25 студент добија 925 поена, за просечну оцену 8,15 добија 815 поена, за просечну оцену 7,11 добија 711 поена, а за просечну оцену 6,00 добија 600 поена.

Рангирање се врши на основу сабирања поена по оба наведена критеријума при чему је максималан број поена 2000.

Студент који се финансира из буџета, а који се не рангира у оквиру укупног броја студената који се могу уписати у статусу студената који се финансирају из буџета или оствари у току једне школске године мање од 48 ЕСПБ бодова, може наставити студије у статусу студента који се сам финансира.

Образац за пријаву се преузима на шалтеру.

 

 МОЛБЕ СЕ ПОДНОСЕ НА СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ДО 04.10.2019. ГОДИНЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 1000 ЧАСОВА

 НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ МОЛБЕ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ