Избори за Студентски Парламент

Одлуке и обрасци за пријаву

Прелиминарни бирачки спискови