Алкохолна и безалкохолна пића – ВЕЖБЕ

Mole se studenti koji slušaju predmet Alkoholna i bezalkoholna pića u tekućem semestru,da u narednih 7 dana urade zadatke u okviru 9.vežbe, po uzoru na urađene zadatke u datoj vežbi. Zadaci mogu biti pisani olovkom, nakon čega ćete ih skeniratiu ili fotografisati i posalti na e-mail ivana.dabic@yahoo.com