Наставни кадар

др Никола Јанчев

Професор струковних студија
Директор

др Благодар Ловчевић

Професор струковних студија
Руководилац студијског програма Информационе технологије; Председник савета

др Гордана Јовановић

Професор струковних студија
Руководилац студијског програма Гастрономија; Заменик председника савета

др Мирјана Антонијевић Николић

Професор струковних студија
Руководилац студијског програма Инжењерски менаџмент

др Зоран Јокић

Професор струковних студија
Руководилац студијског програма Економија

мр Славица Илић

Предавач
Руководилац студијског програма Заштита животне средине

спец. Роланд Антонић

Предавач
Руководилац студијског програма Фармација

Слободанка Богдановић Васић

Асистент
Руководилац студијског програма Здравствена нега

др Љубица Мијић

Професор струковних студија

др Драгана Илић Удовичић

Професор струковних студија
Председник комисије за контролу квалитета

др Миодраг Милићевић

Професор струковних студија

др Лепосава Филиповић Петровић

Професор струковних студија

др Иван Ћирић

Професор струковних студија

др Небојша Матић

Професор струковних студија

др Владимир Станојевић

Предавач

др Лука Ненадовић

Професор струковних студија

др Петар Павловић

Bиши предавач

др Весна Мишић

Професор струковних студија

др Гордана Мацановић

Професор струковних студија

др Зора Наумовић

Професор струковних студија

мр Косана Поповић

Предавач

спец. Зора Ранковић

Предавач

Ана Матић

Наставник страног језика

Александра Нинковић

Наставник страног језика

Маријана Срећковић

Наставник вештина

Љубица Пајић Николић

Асистент

Данијел Чабаркапа

Асистент

Јелена Јевтић

Асистент

Ана Васић

Асистент

Предраг Кузмановић

Асистент

Бојан Дамњановић

Асистент

Ђорђе Алавук

Асистент

Ивана Јевтић

Асистент

Мирјана Дмитровић

Асистент

Милош Мијић

Сарадник у настави