Продужен упис

Рок за предају докумената за полагање пријемног испита продужен је на 29. и 30.јун. Школа жели да омогући свим будућим бруцошима упис све до самог пријемног испита!

Сви заинтересовани који нису стигли да предају своја документа, то могу учинити и у суботу и недељу у периоду од 8-14 часова.

Добро дошли у нашу Школу!

Реакредитован студијски програм Фармација на период од седам година

Наша школа је почетком овог месеца од Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, односно од Комисије за акредитацију и проверу квалитета, добила Уверење о реакредитацији студијског програма Фармација, на период од 7 година.

Наша установа је испунила све предвиђене стандарде за реакредитацију студијског програма Фармација, у образовно-научном пољу Медицинских наука и области Фармацеутских наука. Студијски програм је значајно осавремењен по угледу на релевантне студијске програме широм света и усклађен са савременим светским токовима и стањем струке и науке у пољу Фармације. У односу на прву акредитацију из 2013. године уведени су нови обавезни, стручни и стручно-апликативни предмети, понуђени су нови изборни предмети а повећан је и броја часова стручне праксе.

Важно обавештење за свршене средњошколце трогодишњих средњих школа

Дана, 26. јуна 2018. године на Националном савету за високо образовање донета је одлука да се школске 2018/19 као и 2019/20, 2020/21 на Високе школе струковних студија могу уписати и свршени средњошколци трогодишњих средњих школа тј. они који завршетком средње школе стичу трећи степен стручне спреме!