Здравствена нега у хирургији са хирургијом 2 (2. година) – Резултати ИСПИТА

Упис оцена ће се обавити 14.09.2023, пола сата пре термина испита.

ZNH2-2_godina_sept23