Uvod u zdravstvenu negu – OBAVEŠTENJE o terminu kolokvijuma

 


Kolokvijum iz predmeta Uvod u zdravstvenu negu održaće se 11. 01. 2024. godine, sa početkom u 15:00 u slušaonici C5.