Упис оцена из менаџмента

Упис оцена из менаџмента биће у петак, 31. јануара 2020. године у 13 часова.