Термини колоквијума за редовне студенте и студенте из РO за предмете: Економија, Пословна етика и комуникација, Основи рачуноводства и Пословни план

Термини колоквијума за редовне студенте и студенте из радног односа за предмете: Економија, Пословна етика и комуникација, Основи рачуноводства и Пословни план налазе се у фајлу у прилогу обавештења.

Термини