Табеле успеха из предмета: Основи рачуноводства, Пословна етика и комуникација и Економија

Табеле успеха из предмета: Основи рачуноводства, Пословна етика и комуникација и Економија налазе се у фајловима у прилогу обавештења. 

Пословна етика и комуникација

Основи рачуноводства

Економија