Здравствена нега старих


Основни подаци


Наставник: Ленка И. Бабић

Консултације: среда од 16:00-17:00

Асистент/Сарадник: 

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења