Статистика


Основни подаци


Наставник: Весна Мишић

Консултације: петак од 15:00-17:00

Асистент/Сарадник: Мирјана Дмитровић

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења


ВЕЖБЕ:

  1. Статистика вежбе 1. део