Квантитативне методе


Основни подаци


Наставник: Алекса Мацановић, Бранка Будимировић

Консултације:  Алекса Мацановић: среда од 10:30-11:30

Асистент/Сарадник:

Број ЕСПБ: 7


Материјали за наставу и обавештења