Пословни план/Посл. финансије/Маркетинг – Термини КОЛОКВИЈУМА и одбрана семинар. радова (редовни и студенти уз рад)

OB-MAJ-2022