Пословни план – табела успеха

Табелу успеха из предмета Пословни план ожете погледати у фајлу који се налазе у прилогу овог обавештења.

Табела успеха