Математика/Квантитативне методе (ИТ, ЗЖС, ПТ) – Наставни материјали


Линк за пету наставну тему из предмета:

  • Квантитативне методе
  • Математика

за студијске програме Инф. технологије, Заштита животне средине и Прехрамбена технологија

ПРЕУЗМИ НАСТАВНУ ТЕМУ

или се наставна тема може преузети са страница предмета у Е-скриптарници